Etholiadau Cyfredol

Yr etholiad nesaf i gael ei hamserlennu yw'r Etholiad Llywodraeth Leol ddydd Iau 4 Mai 2017.   Ydych chi wedi ystyried sefyll fel ymgeisydd?

Bydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm a bydd pob etholwr cymwys yn derbyn cerdyn pleidleisio sy’n dweud wrtho pa orsaf bleidleisio sydd wedi ei dynodi iddo a sut i fwrw pleidlais. Os na allwch gyrraedd gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, mae’n bosibl i chi wneud cais am bleidlais drwy'r post neu bleidlais drwy ddirprwy, ond mae’r dyddiadau cau yn agosáu felly anfonwch eich ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Dyddiadau allweddol:

 • Bydd cardiau pleidleisio yn cael eu cyflwyno yn gynnar ym ganol Mawrth
 • Dyddiad cau cofrestru ar gyfer pleidleisio – Canol Nos Dydd Iau 13 Ebrill 2017
 • Dyddiad cau cyflwyno cais pleidleisio drwy'r post - 5pm Dydd Mawrth 18 Ebrill 2017
 • Dyddiad cau cyflwyno cais pleidleisio drwy ddirprwy - 5pm Dydd Mawrth 25 Ebrill 2017
 • Bydd y dyraniad cyntaf o becynnau pleidleisio drwy’r post yn digwydd o gwmpas ym ganol Ebrill

 Hysbysiadau Pwysig:

 • Hysbysiad o Etholiad (Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful)

 • Hysbysiad o Etholiad (Cyngor Cymuned Bedlinog)

 • Datganiad am y Personau a Enwebwyd (4 Ebrill 2017):

  Dowlais
  Penydarren
  Gurnos
  Parc
  Cyfarthfa
  Y Dref
  Plymouth
  Ynysowen
  Treharris
  Bedlinog
  Y Faenor

 • Hysbysiad o'r Bleidlais & Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio (25 Ebrill 2017):

  Dowlais
  Penydarren
  Gurnos
  Parc
  Cyfarthfa
  Y Dref
  Plymouth
  Ynysowen
  Treharris
  Bedlinog
  Y Faenor

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y